Kontaktní informace

Letiště Polička je situováno cca 1.5 km severně města Poličky. Vjezd do areálu je ze silnice č. 360 mezi Poličkou a Litomyšlí.

Jedete-li na letiště přes Poličku, následujte dopravní značení směr Litomyšl. Cca 1.5 km za městem, na kopci, odbočte vlevo do areálu letiště.

Jedete-li na letiště ze směru od Litomyšle, projeďte obcí Lezník a po cca 1 km, na kopci, odbočte vpravo do areálu letiště.

Specifické kontaktní informace pro piloty jsou uvedeny na samostatné stránce o letišti.

adresa Aeroklub Polička, z.s.
P.O. Box 52
572 01 Polička
předseda Ing. Hynek Mořkovský, hynek.morkovsky@lkpa.cz, tel.: +420 724 121 732
vedoucí letového provozu Jan Rensa, DiS., jan.rensa@lkpa.cz, tel.: +420 775 678 502
telefon +420 721 677 507
e-mail info@lkpa.cz
web www.lkpa.cz
IČO 49325213
bankovní spojení 1280703329/0800